ین دسته از فوتبالیست ها که کمتر روی مسائل فنی خود متمرکزند، چشمشان بیشتر به دلال‌‌هاست تا بلکه آنها برایشان کاری انجام دهند.

قبلاً که شبکه‌های اجتماعی کم بود یا به گسترش امروز نبود کار دلال‌ها کمی مشکل بود چراکه اغلب رسانه‌های رسمی ورزشی مانند روزنامه‌های ورزشی- به جز یکی دو مورد- فرصت زیادی برای عرض اندام به دلال‌ها نمی‌دادند اما اکنون با گسترش شبکه‌های اجتماعی، و اقبال مردم ایران به تلگرام، برخی کانال‌های تلگرامی خواسته یا ناخواسته در حال بازارگرمی برای این دسته فوتبالیست‌ها هستند.

هزینه انتشار آگهی عادی به عنوان مثال در کانال‌های تلگرامی با ۲۰۰ هزار عضو برای ۲۴ ساعت حدود ۲۵۰ هزار تومان است اما برخی دلال‌ها برای انتشار خبرهای کذب بازیکن خود تا سه برابر این رقم را نیز پرداخت می‌کنند، متأسفانه.

نکته: همه را می‌توان برای مدتی و برخی را برای همیشه فریب داد ولی همه را نمی‌توان برای همیشه فریفت!