ارائه خدمات آموزشی،پژوهشی، مشاوره ای، تفریحی، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی هنری و تولید محصولات فرهنگی هنری برای تمام سنین

@kotahghamatan عضویت در کانال 687

ارائه خدمات آموزشی،پژوهشی، مشاوره ای، تفریحی، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی هنری و تولید محصولات فرهنگی هنری برای تمام سنین
مدیر مسئول: حمید ابراهیمی
تلفن: 33209620 – 33209610 - 09126114486
نشانی : خ پیروزی پل پنجم بلوار ابوذر خ ده حقی جنب نبرد جنوبی پ159