داستان و رمان

@shrooie_digar عضویت در کانال 808

https://t.me/Shrooie_Digar
داستان يك دختر١٧ساله،كه با اتفاقايي كه براش ميفته،دست به كارايى ميزنه كه خودش بيشتر از همه ازشون ترس داره
نميخواد ولي مجبوره
همراه اكيپ دوستاش وارد يه ماجرايى ميشن كه هر لحظه ممكنه اخرين نفسشون اخرين لحظه زنده موندنشون باشه
پسر بخاطر دختر درگير ميشه
ولي.....
برأى چى دختر فرار نميكنه؟اصلا كسى بينشون زنده ميمونه؟؟
رمان عاشقانه و جناييى و برنده بين بهترين رمان سال