رنگ خدا، بوی خلق

mokhtarpashotan@ عضویت در کانال 1289

این کانال با هدف آگاهی بخشی به مردم عزیز در زمینه
مذهبی و اجتماعی در ارتباطات روزمره راه اندازی شده و سعی میکند این هدف را با حرفهای
جدید و متنوع که کسالت آور نباشد دنبال کند. ضمنا بندرت
مسائل سیاسی روز راهم طرح نموده و از کانالها و سایتهای دیگر
کپی برداری نکرده و چنانچه نشر مطلبی ضروری باشد با ذکر نام منبع آن خواهد بود. هر مطلبی نیز از کتب و یا رسانه ای دیگر پست شود ذکر منبع نیز عنوان خواهد شد.