عـآشِقـآنِ شَـهـآدَتٌ«مَهْدَویَّتٌ»

@Asheghan_SHahadatt عضویت در کانال 68

کانالی فرهنگی، معنوی، #مذهبی و اخلاقی.

(خوشابه حال آنان که درآسمان مشهورندودر زمین گمنام!!!)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
♦هدف کانال:

✔️(تقـرُّب‌الهٰی)
✔️(ترک‌معصیّت)
✔️(زندگی‌موٌمنانه)
✔️(آشنایی‌بااحکام‌)
✔️(آشنایی‌بامعصومین)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ