عقاب پیر

@Oghab_Pir عضویت در کانال 934

کانال عقاب پیر

کانالی در رابطه با کلش آف کلنز شامل :
اخبارهای کلشی
ترفندهای کلشی
آموزش های کلشی
فان های (خنده دار) کلشی
به ما بپیوندید و مارا به دوستان خود معرفی کنید.

کانالی در رابطه با کلش آف کلنز شامل :
اخبارهای کلشی
ترفندهای کلشی
آموزش های کلشی
فان های (خنده دار) کلشی
به ما بپیوندید و مارا به دوستان خود معرفی کنید