لبخـــند خـــدا

@LabkhaandeKhooda عضویت در کانال 3439

به دنبال خــدا نباید خیلی دورها را گشت
همین مهـــربانی های زلال
دوســت داشتنی های خــالص
همین که از عطــر گلــی مست شوی

همین چیزهای ساده پله های خـــانه ی خـــداست
قـــدم بردار، بالا بـــرو
خــــدا منتظر است...