مترجم در روسیه

motarjemru@ عضویت در کانال 945

این کانال تلگرامی برای اشخاصی است که دنبال مترجم در روسیه میگردند

هزینه ها:

مترجم همزمان روزهای عادی 120 دلار - 8 ساعت - هر ساعت اضافه 20 دلار
مترجم همزمان نمایشگاه روزی 150 دلار- 8 ساعت - هر ساعت اضافه 20 دلار
هزینه نهار مترجم به عهده شخصی است که مترجم میگیرد.

مترجم متون(ترجمه قرارداد، نامه نگاری، ترجمه مدارک) :
روسی به فارسی هر 1800 حرف و نشانه 50 هزار تومان
فارسی به روسی هر 1800 حرف و نشانه 60 هزار تومان

قرار ملاقات با شرکت های روسی هر قرار 50 دلار تا 3 ساعت

تماس تلفنی با شرکت های روسی هر دقیقه تماس 2000 تومان

خدمات ملکی(انبار، اپارتمان، مغازه) 40% از اجاره یک ماه

لینک دعوت : https://t.me/motarjemru

یا جستجوی این عبارت در تلگرام: motarjemru