ندای اقوام و عشایر ایران

aghvamashayer@ عضویت در کانال 1173

⭕️موضوعات:
#معرفی_اقوام_و_عشایر
— #اخبار_اقوام_و_عشایر
—--- #آموزش_و_توانمندسازی
—------ #کارآفرین_برتر
—--------- #آواها_و_نماها
—------------ #تصویر_روز (عشایر)
—--------- #فرهنگ_ها_و_آداب_و_رسوم
—------ #مناطق_گردشگری
—--- #عشایر_و_اقتصاد_مقاومتی
— #گیاهان_دارویی
#کلیپ #تصویر #اخبار_عمومی #اخبار_ورزشی

خبرنگار افتخاری ما باشید:
سوژه های خبری و تصاویر ناب خود را در خصوص موضوعات فوق برای ما ارسال نمایید، با نام خودتان منتشر شده و جایزه دریافت نمایید.
پیام های شما را به گوش مسئولین خواهیم رساند و در حد توان پیگیر خواهیم بود.