کانال آکادمی علم

@ssportech عضویت در کانال 828

آخرین اطلاعات آموزشی در مورد علوم مختلف با تاکید بر علوم ورزشی، فن آوری ، کلیپ های نایاب ورزشی، تغذیه، علم تمرین، پرورش کودک، مقالات آموزشی در مورد سلامتی، حرکات اصلاحی ، روانشناسی ، آشنایی با رشته های مختلف ورزشی، آخرین اطلاعات و اخبار مهم ورزشی با تاکید بر المپیک ریو را در کانال آکادمی علم، ورزش و سلامتی میتوانید مشاهده نمایید.