کانال برنامه نویسی و کامپیوتر و موبایل

@softwareandmobileandcomputer عضویت در کانال 179

1.آموزش برنامه نویسی
2.کامپیوتر
3.آموزش ترفند های گوشی
4.برنامه و بازی های کمیاب
5.هک بازی و برنامه