کانال خبری توسعه دهندگان

@developernews عضویت در کانال 468

در این کانال، بروز رسانی های زبان های برنامه نویسی، کتاب های مفید، مقالات و سایت ها و در نهایت خبرهای مربوط به حوزه برنامه نویسی و توسعه نرم افزار معرفی می شود.