کانال رسمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

@tarbiatbadaniha عضویت در کانال 3264

کانال رسمی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تمامی گرایش های علوم ورزشی نظیر ،فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی ورزشی ،مدیریت ورزشی ،روانشناسی ورزشی، علم تمرین ،افزایش و کاهش وزن ،تناسب اندام ،تندرستی ،بدنسازی و پرورش اندام ،تغذیه ورزشی ، دروس مختلف کاردانی ،کارشناسی،کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دکتری در تمامی گرایش ها و غیره فعالیت می نماید.