کانال شیمی کنکور و دبیرستان

@chem_konkuri عضویت در کانال 752

⭕️⭕️توجه توجه
✅جزوه شیمی کنکور و دبیرستان و امتحان نهایی

✳️همانطورکه از سوالات این چندسال اخیر می بینید سوالات بسیار مفهومی اند پس باید به فکر راه چاره بود.پیشنهاد من تجربه مطالعه این جزوه با برنامه زمان بندی شده برای شیوه های جدید و موثر یادگیری و بخاطر سپردن همیشگی مطالب است
جزوه کنکور شیمی با بالاترین کیفیت
✳️جزوه ای بصورت مفهومی و ترکیبی و یادگیری اسان
✳️چرا نتوانید شیمی رو بالای 90 نزنید؟‼️
شیمی را قورت دهید!
حل مسئله های شیمی زیر⬅️ 30 ➡️ثانیه
✳️جزوه های ترکیبی و مفهومی و مطابق با اخرین تغییرات کتاب درسی و سبک جدید سوالات کنکور.
جزوات بنده شامل به روزترین نکات و سوالها

✅ارائه سوالات پیش بینی شده و جمع بندی هر فصل درانتها

برای تهیه ی جزوه هماهنگ کنید
✳️جزوه ی جامع کنکور
✳️جزوه جمع بندی کنکور
✳️جزوه ی امتحان نهایی
✳️جزوه ی ویژه دهمی ها

✳️شیمی خود را بیمه کنید و راه دانشگاه را هموار نمایید