کانال طرحی نو

@tarhi_No عضویت در کانال 969

?توجه?.............................?توجه ?
?سلام عزیزان?
?فلک را سقف بشکافیم
و طرحی نو دراندازیم?
?جهت بهرمند شدن از موارد زیر عضو کانال
『طرحی نو』 شوید.
?#روزنه
?#یک_فنجان_سلامتی
?#کتاب_یار_زندگی (معرفی کتاب)
?#آیینه_های_بیصدا (خاطرات شهدا)
?#نیمه_پنهان_ماه از زبان همسران شهدا
?آموزش #شبکه_های_اجتماعی
?آموزش #ترفند_های_رایانه
?دلنوشته های مذهبی...!
?#نشانه مطالبی مخصوص شهدا...!
?مطالب علمی
?ـــــ?ـــــ?ـــــ?
‼️به『طرحی نو』بـپـیـونـدیـد‼️
⇙⇙⇙⇙