کانال عکس های من و تو

@manotopicturs عضویت در کانال 317

عکس های من و تو
علاقه مندان به عکاسی میتوانند عکس های خود را برای ما ارسال نمایند .تا ما در کانال عکس های من و تو با ذکر نام ع
کاس قرار بدهیم
✅✔️عکس های فرهنگی . طبیعت . تاریخی و... میتواند باشد
✔️✅عکس ها باید با ذکر منبع باشد .
?نکته :(برای گرفتن عکس لزومی ندارد عکاس حرفه ای باشیم شما هم میتوانید بهترین عکس ها را ثبت کنید )
❤️امیدوارم از کانال زیبای من و تو لذت ببرید !