کانال مرکز خدمات آکادمیک

@StudentsServiceCenter عضویت در کانال 286

کانالی مفید به منظور ارائه خدمات مفید علمی و دانشجویی برای داوطلبین کنکورهای سراسری و آزاد کارشناسی، ارشد و دکتری راه اندازی شده است.
اطلاع رسانی در مورد آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری
ارسال فایل های مفید برای پایان نامه نویسی و مقاله
اطلاع رسانی نحوه اقدام، پذیرش و تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور