کانال گروه اقتصادی اُرد

@ORODGROUP عضویت در کانال 343

با ما همراه باشید تا از آخرین و جدیدترین اخبار و اتفاقات مهم اقتصادی به همراه تحلیل و بررسی آن مطلع شوید.