کی میاد؟

@kimiadbot عضویت در کانال 714

کانال (کی میاد؟) در واقع معرفی کننده بات كي مياد است که اولين و تنها صفحه در دنياي مجازي در زمينه سفر و ورزش با قالبي خاص ميباشد.

در زمينه سفر:
آگهي هاي تمامي تور هاي داخلي و خارجي از تمامي آژانس هاي مسافرتي

در زمينه ورزش:
١) آگهي تمامي مربي ها از كليه رشته هاي ورزشي به تفكيك شهرهاي شما

٢) شده كه بخواهيد بريد آفرود، اسكي، تنيس، يا سالن فوتبال گرفته باشيد اما همراه نداشته باشيد يا يار كم داشته باشيد؟
در بات (كي مياد) آگهي بديد تا ديگران ببينند و به شما بپيوندند.