کانال آموزش روابط و فرهنک ازدواج

@zodanzal عضویت در کانال 933

درمان زود انزالی:
فرهنگ و آداب و رسوم در خانواده ها ، تفاوتهای زیادی باهم دارند . مطمعنا شما در طول روز با افرادی برخورد کرده اید که حتی طرز لباس پوشیدنشان هم خوشایند شما نبوده چه برسد به تفکراتشان. ولی برخورد با این افراد زوذ گز بوده و هیچ نقشی در امور روزمره زندگی شما ندارند
ولی اگر این دو فرهنگ و تفکرات متفاوت را در زیر یک سقف و در کنار هم و مداوم نگهداریم چه میشود؟
دقیقا همگی ما به یک نتیحه واحد میرسیم
یا مجبور به تحمل یکدیگر می شوند
یا یکی مجبور به رعایت کردن قوانین دیگری میشود
ویا هیچ کس کوتاه نیامده و همدیگر را ترد و ترک میکنند
همین اتفاقی که ذکر شد دقیقا در زمان ازدواج رخ میدهد و میبینیم که این اختلافات حتی در سطح خیلی پایین چه خاطرات تلخ و بدی را به حا میگذارد

برای آموزش یک زندگی بهتر در کانال ما عضو شو و زندگی مشترک خودتان را متحول کنید